DAFİ Türkiye Programı

1. Dafi Bursu Programı

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Albert Einstein Alman Akademik Mülteci Girişimi Fonu (DAFİ) aracılığı ile Türkiye Devlet üniversitelerinde yükseköğretim için sınırlı sayıda mülteciye burs sağlamaktadır.

DAFİ bursunun amacı, meslek sahibi yapabilecek profesyonel vasıflar edinmelerini sağlayarak mülteci topluluklarının kapasitelerini desteklemek ve mültecilerin dayanıklılığına destek olmaktır. DAFİ bursu sahiplerinin aynı zamanda toplulukları için rol modeli olmaları ve eğitimleri süresince toplum/kamu projelerinde yer almaları beklenmektedir.

DAFİ Programı Türkiye dahil 40 ülkede uygulanmaktadır ve Federal Almanya Cumhuriyeti Devleti tarafından fonlanmaktadır.


2. Türkiye’deki DAFİ Bursu Programı

DAFİ bursu Türkiye’de Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından yönetilen Türkiye Bursları Programı ortaklığıyla uygunlanmaktadır.


3. Desteklenecek eğitimin içeriği

Burslar sadece Türkiye’de devlet üniversiteleri için verilecektir. DAFİ bursu programı altında uluslararası burslar verilmeyecektir.

Burslar sadece lisans eğitimi içindir. Bunun yanı sıra burslar mümkün olduğu ölçüde, mezun olduktan sonra içinde yaşamaya devam ettikleri ülkenin veya ülkelerine geri döndükten sonra kendi ülkelerinin gelişimine katkıda bulunacak bölümlere verilecektir.

DAFİ istisnai durumlarda Türkiye’de üniversitlerde önerilen 2 yıllık mesleki bölümlerin bitirilmesine de destek verebilmektedir.


4. Burs harçlığı

DAFİ bursu üniversite eğitim masrafları ile ilgili aşağıda yer alan alanları kapsamaktadır:

 • Kayıt tutarı (üniversiteye kayıt ve akademik harçlık)

 • Yaşam masrafları (Konaklama, şehir içi ulaşım, yemek ve kişisel giderler)

 • Türkiyedeki mülteci öğrenciler için verilen bursların miktarı aynıdır.


  5. DAFİ Burs programı için yeterlilik

  Önemli: DAFİ Türkiye Burs Programı Türkiye’ye 11 Nisan 2011’den sonra giriş yapmış Suriye uyruklulara ve Suriyeden gelen Filistinlilere ve vatansızlara açıktır.

  Burs programına başvurabilmek için:

 • Türk yetkililerinden ikamet izin belgesi, geçici koruma kimlik belgesi veya yabancı tanıtma kartı olmak şartıyla kayıt belgesine sahip olmak;

 • 18 – 26 yaş aralığında olmak;

 • MEB onaylı lise mezunu olduğunuzu gösterir belgeye sahip olmak. Öğrencilerin ya MEB tarafından düzenlenen 12.sınıf Denklik sınavına girmiş olmaları ya da Liseyi Suriyede tamamlamışlarsa denklik belgelerini almış olmaları gerekmektedir.)

 • Topluluğunuzu geliştirmeye uygun veya Suriye’de gelecekte işe alınmanızı sağlaycak bir alanda eğitim görmeye istekli olmanız (örn: ticaret, inşaat bilimleri, mühendislik, sosyal ve davranış bilimleri, eğitim, psikoloji);

 • İçinde bulunduğunuz toplumu geliştirmeye istekli olmak;

 • En fazla dört yıllık bir program seçmek.


 • 6. Dil yeterliliği belgesi

  Öğrencilerin kayıt olacakları eğitim bölümüne doğrudan başlayabilmeleri için (Türkçe veya İngilizce) eğitim dilinde yeterli derecede akıcı olmaları tercih edilmektedir.

  Dil yeterlilik sertifikasina (TÖMER veya TOEFL/IELTS) sahip olan öğrenciler sertifikalarını mutlaka başvuru formuna eklemelilerdir. Üniversiteler dil yeterliliği konusunda kanıtlayıcı belge sorabilirler.

  Dil desteği programı için (TÖMER) DAFİ bursu programının bir parçası olarak çok sınırlı sayıda burs verilecektir. Yüksek akademik başarı göstermiş ancak henüz C1 TÖMER sertifikasına sahip olmayan öğrenciler bir yıllık Türkçe dil desteği programına hak kazanabilecektir.


  7. Seçim prosedürleri

  Seçim prosedürleri normal şartlar altında bir kaç adımdan oluşmaktadır: başvuruların incelenmesi, görüşmelerin yapılması ve nihai seçim. Kısıtlı burs imkanları nedeniyle seçim kriterlerine uygun olan öğrencilerin sadece kısıtlı bir kısmı burs almaya hak kazanabileceklerdir.


  8. DAFİ bursunun kesilme nedenleri

  DAFİ bursu bir senelik dilimlerle verilmektedir. Başarılı öğrenciler burslarının devam etmesini bekleyebilirler. BMMYK / DAFİ aşağıda yer alan nedenler dolayısıyla bursu kesme hakkında sahiptir:

 • Sınavlarda tekrarlayan başarısızlık

 • Öğrencilik gelişim rapor (transcript) sunmada başarısızlık

 • Çoklu burs (öğrencilerin DAFİ bursu haricinde başka bir bursa daha sahip olmalarına izin yoktur)

 • Sınavlarda kopya çekilmesi

 • Kişisel suistimal

 • İletişim Bilgileri

  • Telefon: 0850 455 0 982
  • E-Posta: suriyedestek@turkiyeburslari.gov.tr
  TR BAŞVUR